" એક માણસના બીજા માણસ સાથેના સંબંધ કપડાં જેવો છે . કપડાં  નવા હોય ત્યારે ચક્ચકાટ કરે, જેમ દિવસ જાય તેમ રંગ ઘટતો જાય . સંબંધો નવા હોય  ત્યારે સ્નેહનો રંગ ઝગારા મારતો હોય, જેમ  દિવસો જાય તેમ સ્વાર્થ વધતો જાય અને સ્નેહનો રંગ ઘટતો જાય . "
You are here: HomeStavans
Display # 
# Title Author Hits
11 Wani Written by nayneshshah 1610
12 Prabhu Bhakti Written by nayneshshah 2654
13 Yatra Navanu Kariye 03 Written by nayneshshah 1581
14 Yatra Navanu Kariye 02 Written by nayneshshah 3480
15 Raj Mudra 03 Written by nayneshshah 1806
16 Raj Mudra 02 Written by nayneshshah 1600
17 Raj Mudra 01 Written by nayneshshah 1322
18 Mangalkari Manibhadraveer Written by nayneshshah 5566
19 Dilvada Zgmagata 02 Written by nayneshshah 3350
20 Gyaan Pancham Vidhi Written by nayneshshah 1818

Page 2 of 4

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround