" ભૂતકાળમાં ગળીયા બળદને જોઇને જીવ વૈરાગ્ય પામી જતો. અને આજે? પોતે ગળીયા બળદ જોવા થઈ જાય તોય સંસારનો રાગ ઘટતો નથી. "
You are here: HomeStavans
Display # 
# Title Author Hits
11 Wani Written by nayneshshah 1674
12 Prabhu Bhakti Written by nayneshshah 2733
13 Yatra Navanu Kariye 03 Written by nayneshshah 1637
14 Yatra Navanu Kariye 02 Written by nayneshshah 3617
15 Raj Mudra 03 Written by nayneshshah 1866
16 Raj Mudra 02 Written by nayneshshah 1661
17 Raj Mudra 01 Written by nayneshshah 1384
18 Mangalkari Manibhadraveer Written by nayneshshah 5732
19 Dilvada Zgmagata 02 Written by nayneshshah 3468
20 Gyaan Pancham Vidhi Written by nayneshshah 1874

Page 2 of 4

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround