" સમ્યક્ત્વ અટેલે ધર્મની અસલ ભૂખ, ભૂખ્યાને જેમ ભોજન વિના ચાલે નહિ, તમે સમ્યક્ત્વ આવ્યા પછી તે જીવને ધર્મપ્રવૃત્તિરૂપી ભોજન વગર ચાલે નહિ. "
You are here: HomeStavans
Display # 
# Title Author Hits
21 Gunjan Geet Mala 02 Written by nayneshshah 1670
22 Gunjan Geet Mala 01 Written by nayneshshah 4498
23 Dilvada Zgmagta 01 Written by nayneshshah 2693
24 Shradha Na Shikhre Written by nayneshshah 1442
25 Samvedna Written by nayneshshah 3096
26 Mangal Kamna Written by nayneshshah 2651
27 Bhaktiki Hai Raat Dada 03 Written by nayneshshah 1748
28 Bhaktiki Hai Raat Dada 02 Written by 1292
29 Bhaktiki Hai Raat Dada 01 Written by nayneshshah 1413
30 Yatra Navanu Kariye 01 Written by nayneshshah 3562

Page 3 of 4

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround