" મહાપુરુષો સમુદ્ર જેવા ગંભીર હોય છે . પાણીથી ભરેલી વાટકીમાં એક કાંકરો પડતા તે છલકાઈ જાય છે, જયારે સમુદ્રમાં મોટા પહાડો તૂટી પડે તો ય તે કયારેય છલકાતો નથી . "
You are here: HomeStavans
Display # 
# Title Author Hits
21 Gunjan Geet Mala 02 Written by nayneshshah 1591
22 Gunjan Geet Mala 01 Written by nayneshshah 4320
23 Dilvada Zgmagta 01 Written by nayneshshah 2615
24 Shradha Na Shikhre Written by nayneshshah 1384
25 Samvedna Written by nayneshshah 2965
26 Mangal Kamna Written by nayneshshah 2583
27 Bhaktiki Hai Raat Dada 03 Written by nayneshshah 1701
28 Bhaktiki Hai Raat Dada 02 Written by 1250
29 Bhaktiki Hai Raat Dada 01 Written by nayneshshah 1345
30 Yatra Navanu Kariye 01 Written by nayneshshah 3410

Page 3 of 4

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround