" મહાપુરુષો સમુદ્ર જેવા ગંભીર હોય છે . પાણીથી ભરેલી વાટકીમાં એક કાંકરો પડતા તે છલકાઈ જાય છે, જયારે સમુદ્રમાં મોટા પહાડો તૂટી પડે તો ય તે કયારેય છલકાતો નથી . "
You are here: HomeStavans
Display # 
# Title Author Hits
31 Stavans Written by Super User 10207
32 Stavans Sanghra by Gunjan 1 Written by Super User 5902
33 Stavans Sanghra by Gunjan 2 Written by Super User 1888

Page 4 of 4

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround