" સમ્યક્ત્વ અટેલે ધર્મની અસલ ભૂખ, ભૂખ્યાને જેમ ભોજન વિના ચાલે નહિ, તમે સમ્યક્ત્વ આવ્યા પછી તે જીવને ધર્મપ્રવૃત્તિરૂપી ભોજન વગર ચાલે નહિ. "
You are here: HomeStavans
Display # 
# Title Author Hits
31 Stavans Written by Super User 10491
32 Stavans Sanghra by Gunjan 1 Written by Super User 6062
33 Stavans Sanghra by Gunjan 2 Written by Super User 1954

Page 4 of 4

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround