" શસ્ત્રથી ચીરાયેલા હૃદયને ટાંકા દ્વારા સાંધવું હજી આસાન છે, પણ શબ્દથી ચીરાયેલા હ્રદયને સાંધવું તે બહુ કઠિન છે . "
You are here: HomeStavans
Display # 
# Title Author Hits
31 Stavans Written by Super User 10699
32 Stavans Sanghra by Gunjan 1 Written by Super User 6201
33 Stavans Sanghra by Gunjan 2 Written by Super User 2000

Page 4 of 4

Weblinks

Upcoming Events

No events

Visits

Free business joomla templates

Distributed by SiteGround